Lễ hội trung thu

Lễ hội trung thu

05 giờ ngày 6/10/2017 trường tổ chức trung thu đến dự có Đ/c Nguyễn Thị An Kim huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND Đ/c Nguyễn văn Thái Phó bí thư đảng ủy Đ/c Chu văn Đông Chủ tich MTTQVN…