kế hoạch năm học 2018-2019

kế hoạch năm học 2018-2019

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN         CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
KẾT QUẢ HỌC KỲ I

KẾT QUẢ HỌC KỲ I

3. Đánh giá học sinh Môn học Tổng số Chia ra Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 1. Xếp loại học tập Toán 256 64 49 50 47 46 Chia ra: – Hoàn thành tốt 112 36 19 22 18 17  – Hoàn thành 132 22 27 28 28 27  – Chưa hoàn thành 12 6 3 1 2 Tiếng Việt 256 64 49 50 47 46 Chia ra: -…
Kế hoạch kiểm tra cuối năm học 2016 – 2017

Kế hoạch kiểm tra cuối năm học 2016 – 2017

1/ Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II cho học sinh khối 1, 2, 3, 4 , 5. Từ ngày 08/5/2017 – 16/5/2017; cụ thể như sau: 1.1/ Kiểm tra phần đọc thành tiếng: từ ngày 08 – 12/5/2017: kiểm…
Kế hoạch Tổ chức Hội giao lưu “Văn hay chữ đẹp, kể chuyện” – “Giải thưởng Sao Khuê” đối với  học sinh và Hội thi “Viết chữ đẹp” đối với giáo viên  cấp trường năm học 2016 – 2017

Kế hoạch Tổ chức Hội giao lưu “Văn hay chữ đẹp, kể chuyện” – “Giải thưởng Sao Khuê” đối với học sinh và Hội thi “Viết chữ đẹp” đối với giáo viên cấp trường năm học 2016 – 2017

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP   Số: 141/KH-THTL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Lập, ngày 15 tháng 11 năm 2016   KẾ HOẠCH Tổ chức Hội giao lưu…