Kế hoạch kiểm tra cuối năm học 2016 – 2017

1/ Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II cho học sinh khối 1, 2, 3, 4 , 5. Từ ngày 08/5/2017 – 16/5/2017; cụ thể như sau:
1.1/ Kiểm tra phần đọc thành tiếng: từ ngày 08 – 12/5/2017: kiểm tra phần đọc thành tiếng của học sinh trong tuần ôn tập.
1.2/ Kiểm tra môn Tin học lớp 3, 4, 5: kiểm tra trong ngày Thứ Tư, ngày 03/5/2017; kiểm tra trong buổi học chính khóa, học sinh không đi học trái buổi.
1.3/ Kiểm tra môn tiếng Anh lớp 1, 2, 3, 4, 5:
– Ngày 08/5/2017: kiểm tra môn tiếng Anh lớp 1, 2.
– Ngày 09/5/2017: kiểm tra môn tiếng Anh lớp 3, 4, 5.
1.4/ Môn Khoa học, Lịch sử – Địa lý lớp 4, 5: kiểm tra trong ngày Thứ Hai, ngày 08/5/2017.

1.5/ Lưu ý: Khối lớp 5 do chuẩn bị hồ sơ cho các em dự thi lớp 6 tạo nguồn nên sẽ kiểm tra theo lịch sau:
+ Ngày 11/5/2017: kiểm tra môn Tiếng Việt (đọc hiểu và viết) lớp 5.
+ Ngày 12/5/2017: kiểm tra môn Toán lớp 5.

1.6/ Kiểm tra môn Tiếng Việt (đọc hiểu và viết) lớp 1, 2, 3, 4: kiểm tra trong ngày Thứ Hai, ngày 15/5/2017 (buổi sáng lớp 1, 2, 3; buổi chiều: lớp 4).
1.8/ Kiểm tra môn Toán lớp 1, 2, 3, 4: kiểm tra trong ngày Thứ Ba, ngày 16/5/2017 (buổi sáng lớp 1, 2, 3; buổi chiều: lớp 4).
* Thời gian kiểm tra cụ thể: có bảng thông báo thời gian đính kèm.
+ Ngày 18/5/2017: Khối trưởng báo cáo kết quả theo mẫu đính kèm.
2/ Coi kiểm tra: coi chéo giữa các khối lớp (có bảng phân công đính kèm).
3/ Chấm bài kiểm tra: chấm chéo giữa các khối lớp (có bảng phân công đính kèm)
4/ Ngày tổng kết năm học: từ ngày 22/5/2017 đến 26/5/2017.