Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh qua mạng Internet (IOE) cấp trường

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP

 
Số: 147/KH-THTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Lập, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh qua mạng Internet (IOE) cấp trường

năm học 2016 – 2017

 

 

Căn cứ công văn số 826/PGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên về việc tổ chức cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) các cấp năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-THTL ngày 21 tháng 9 năm 2016 của trường Tiểu học Tân Lập về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

Trường Tiểu học Tân Lập lập kế hoạch tổ chức cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp trường năm học 2016 – 2017 như sau:

 

1/ Một số thông tin chung

– Các văn bản, quyết định, hướng dẫn về tổ chức cuộc thi các cấp, thông tin liên quan và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức (BTC) cấp toàn quốc được cập nhật trên website http://www.ioe.vn

– Để dự thi cấp trường, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15;

– Để dự thi cấp huyện, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20;

– Để dự thi cấp quốc gia, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30.

– Mỗi trường thành lập một hội đồng thi; việc tạo mã và sử dụng mã thực hiện theo hướng dẫn của các năm trước.

2/ Vòng thi chính thức cấp trường

– Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức thi tiếng Anh qua Internet cấp trường. Lập kế hoạch tổ chức thi các vòng tự luyện và thi cấp trường.

– Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày.

– Vòng thi cấp trường có thể chức thi thành nhiều đợt. Mỗi đợt thi có mã số riêng. Ban tổ chức cấp trường thông báo kế hoạch tổ chức thi cho học sinh trước ngày thi.

– Các trường bố trí đủ giám thị cho từng phòng thi và có biên bản, bảng điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ kí của học sinh trên bảng điểm.

3/ Lịch thi cấp trường như sau

Vòng thi cấp trường dành cho cấp Tiểu học được tổ chức vào 02 ngày: 03 và 04/12/2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

– Khối lớp 3: từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ hoặc từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ.

– Khối lớp 4: từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ hoặc từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ.

– Khối lớp 3: từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ hoặc từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ.

4/ Danh sách tổ chức (có mẫu danh sách đính kèm)

5/ Vòng thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Quốc gia

Năm học 2016 – 2017, Phòng GDĐT và Sở GDĐT không tổ chức kì thi cấp huyện, cấp tỉnh.

Trên cơ sở vòng thi cấp trường, Phòng GDĐT sẽ chọn lọc và thành lập đội tuyển dự thi cấp Quốc gia.

Cấp Quốc gia chỉ tổ chức thi cho khối lớp 5: 10 học sinh/đội. Học sinh muốn dự thi cấp Quốc gia phải vượt qua vòng thi các cấp và vượt qua vòng tự luyện thứ 30.

6/ Tổ chức thực hiện

– Trường Tiểu học Tân Lập tổ chức cho học sinh tham gia các vòng thi:

+ Vòng tự luyện trong thời gian từ ngày 07/11/2016 đến ngày 30/11/2016.

+ Vòng trường: trong 02 ngày: 03 và 04/12/2016.

– Gửi kết quả thi cấp trường về Phòng GDĐT trước ngày 15/12/2016 cho Đ/c Hạnh qua mail: hanhht@btu.sgdbinhduong.edu.vn

– Khi Phòng GDĐT chọn lọc và thành lập được đội tuyển dự thi sẽ thông báo danh sách về các trường để học sinh tiếp tục rèn luyện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp trường năm học 2016 – 2017, để hội thi được tổ chức thành công, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị giáo viên các lớp chọn học sinh tham dự cuộc thi, GVCN kết hợp với giáo viên tiếng Anh, bộ phận Thư viện, thiết bị thông báo thời gian tự luyện tại trường đến học sinh đăng kí tham gia để các em biết lịch tự luyện tại phòng Tin học của trường theo đúng thời gian quy định để đảm bảo kịp thời cho công tác tổ chức cuộc thi cấp trường./.

                                                                  

Nơi nhận:                                                      – Ban Giám hiệu nhà trường;

– Tổ khối trưởng, GVCN, GVTA trong trường;

– Lưu: VT, BPCM.

HIỆU TRƯỞNG