lịch tuần

lịch hoạt động từ 10/4/2017-16/4/2017
thứ hai họp giao ban UBND xã ( Hiệu trưởng)
thứ ba: TMLCM tỉnh kiểm tra các trường Tiểu học Bắc Tân Uyên
trạm y tế khám sức khỏe cho học sinh toàn trường
thứ tư: Sở y tế khám bướu cổ cho học sinh
Cô dương đi TMLCM Tỉnh từ 11-13/4