LỊCH CÔNG TÁC TUẦN- từ 17-23/4/2017

thứ 2: họp giao ban: HT
thứ 3: họp chuyên môn
TPT Đội tập huấn chữ thập đỏ từ 18-20/4
thứ 4: CTCĐ họp giao ban huyên
thứ 5: dự kiến sở KT thư viện đạt chuẩn 01
13 giờ 30 phút tập huấn Nông thôn mới tại UBND xã: HT
thứ sáu: Lao động tổng vệ sinh hưởng ứng ngày tổng vệ sinh
thứ bảy: Dự mittinh ngày phòng chống bệnh tay chân miệng
GV thi bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 lúc 7 giờ 30 phút