Thông báo khẩn về việc cho học sinh nghỉ tránh bão 16

THÔNG BÁO

Để đảm bảo cho học sinh trong việc tránh bão số 16

Trường Tiểu học Tân Lập thông báo cho học sinh nghỉ 01 ngày 26/12/2017

Lịch thi ngày 26/12/2017 sẽ được chuyển sang ngày 27/12/2017

Thông báo đến quý phụ huynh học sinh để quản lý con em